Kontakt


KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO:
JAROSŁAW KACZMAREK
ul. Ks. Norberta Bonczyka 6/2
51-138 Wrocław

NIP: 8951433814

tel. kontaktowy: 71/322-00-85
e-mail: jaroslaw.kaczmarek@codexline.com

Napisz do nas


  *pole wymagane

  Zakres usług

  Postępowania restrukturyzacyjne

  • kompleksowa ocena sytuacji przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem szans i ryzyka przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego
  • wybór rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego
  • przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego
  • reprezentacja dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz przed nadzorcą sądowym ustanowionym przez Sąd na każdym etapie postępowania
  • pełnienie funkcji nadzorcy układu w ramach umowy zawartej z dłużnikiem
  • negocjacje z wierzycielami, w tym bankami i organami skarbowymi
  • sporządzanie propozycji układowych oraz ustalanie planu spłaty
  • sporządzanie testu prywatnego wierzyciela oraz testu prywatnego inwestora
  • nadzór merytoryczny nad wprowadzanymi zmianami
  • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w tym wsparcie merytoryczne na każdym etapie postępowania celem zabezpieczenia interesów wierzyciela oraz uzyskania jak najbardziej efektywnego zaspokojenia w postępowaniu

  Prawo upadłościowe

  • ocena przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub upadłości przedsiębiorcy z perspektywy wierzyciela lub dłużnika
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości
  • konsultacje dla wierzyciela lub dłużnika w postępowaniu upadłościowym, na każdym jego etapie, w tym doradztwo transakcyjne oraz opinie eksperckie
  • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu o ogłoszenie upadłości oraz w postępowaniu upadłościowym

  Obsługa przedsiębiorstw

  • bieżąca, kompleksowa obsługa finansowa i księgowa
  • doradztwo w zakresie finansowania, organizowania i zarządzania przedsiębiorstwem
  • doradztwo księgowe i prawnopodatkowe