Kontakt


KANCELARIA DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO:
JAROSŁAW KACZMAREK
ul. Ks. Norberta Bonczyka 6/2
51-138 Wrocław

NIP: 8951433814

tel. kontaktowy: 71/322-00-85
e-mail: jaroslaw.kaczmarek@codexline.com

Zakres usług

Postępowania restrukturyzacyjne

 • kompleksowa ocena sytuacji przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem szans i ryzyka przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego
 • wybór rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego
 • przygotowanie wniosku restrukturyzacyjnego
 • reprezentacja dłużnika w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz przed nadzorcą sądowym ustanowionym przez Sąd na każdym etapie postępowania
 • pełnienie funkcji nadzorcy układu w ramach umowy zawartej z dłużnikiem
 • negocjacje z wierzycielami, w tym bankami i organami skarbowymi
 • sporządzanie propozycji układowych oraz ustalanie planu spłaty
 • sporządzanie testu prywatnego wierzyciela oraz testu prywatnego inwestora
 • nadzór merytoryczny nad wprowadzanymi zmianami
 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu restrukturyzacyjnym, w tym wsparcie merytoryczne na każdym etapie postępowania celem zabezpieczenia interesów wierzyciela oraz uzyskania jak najbardziej efektywnego zaspokojenia w postępowaniu

Prawo upadłościowe

 • ocena przesłanek do ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub upadłości przedsiębiorcy z perspektywy wierzyciela lub dłużnika
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • konsultacje dla wierzyciela lub dłużnika w postępowaniu upadłościowym, na każdym jego etapie, w tym doradztwo transakcyjne oraz opinie eksperckie
 • reprezentacja wierzyciela w postępowaniu o ogłoszenie upadłości oraz w postępowaniu upadłościowym

Obsługa przedsiębiorstw

 • bieżąca, kompleksowa obsługa finansowa i księgowa
 • doradztwo w zakresie finansowania, organizowania i zarządzania przedsiębiorstwem
 • doradztwo księgowe i prawnopodatkowe