Kancelaria


Jarosław Kaczmarek

tel.: +48 71/322-00-85
e-mail: jarosław.kaczmarek@codexline.com

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny nr licencji 137

  • absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, specjalność rachunkowość (1996 r.)
  • świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 12803/99 uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • członek  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
  • ekonomista z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem w organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwami, a także obsługą finansową, podatkową oraz księgową
  • od 2002 r. syndyk w kilkudziesięciu postępowaniach upadłościowych z wielu branż, w tym spółek o zasięgu krajowym i międzynarodowym
  • nadzorca sądowy i zarządca w kilkudziesięciu postępowaniach, w tym restrukturyzacyjnych o złożonym charakterze
  • od 2007 r. biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu z dziedziny księgowość i rachunkowość, specjalizacja: rachunkowość, księgowość, ekonomia, analiza finansowa, controlling, finanse i ekonomika przedsiębiorstw, sporządzający opinie w licznych postępowaniach cywilnych, gospodarczych i karnych.