Przetargi i aktualności


PW MARGO Sp. z o.o. sygn. akt V GUp 118/18

Obwieszczenie

 

Syndyk masy upadłości PW MARGO Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Namysłowie (nr KRS: 0000486808) informuje o prowadzeniu postępowania sprzedażowego z wolnej ręki, na zasadach wskazanych w Regulaminie z dnia 15.11.2023 r., wierzytelności przysługującej Upadłej Spółce wobec dłużnika w kwocie należności głównej wynoszącej 141.644,86 zł oraz odsetki ustawowe za opóźnienie, za cenę nie niższą niż 500,00 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 29 listopada 2023 r. o godz. 15:00.

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach, w tym cenie minimalnej określa Regulamin dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.codexline.com, www.upadlosci24.pl. Informacje można uzyskać również pod nr tel. 71 322 00 85.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego

Regulamin sprzedaży