Przetargi i aktualności


Lesta sp z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk „LESTA” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Spalicach (KRS: 0000132339) sprzeda z wolnej ręki wierzytelności wchodzące w skład masy upadłości

Oferta obejmuje wierzytelności przysługujące spółce „LESTA” Sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Spalicach, określone w załączniku nr 1 do Regulaminu sprzedaży wierzytelności z dnia 03.11.2021 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 15 listopada 2021 r. o godz. 15:00

Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach, w tym cenie minimalnej określa Regulamin, dostępny w Kancelarii Syndyka oraz na stronach: www.codexline.com, www.upadlosci24.pl.

Informacje można uzyskać również pod nr tel. 71 322 00 85.

Regulamin sprzedaży