• syndyk, prawo upadłościowe

    porady w sprawach postępowań upadłościowych przedsiębiorstw, upadłość konsumencka

  • restrukturyzacja, doradztwo restrukturyzacje

    problematyka restrukturyzacji przedsiębiorstw – przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne

  • doradztwo, rachunkowość

    obsługa finansowa, księgowa  przedsiębiorstw  

Jarosław Kaczmarek – Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny

Kancelaria od ponad dwudziestu lat zajmuje się świadczeniem szeroko pojętych usług z zakresu restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw, prowadząc liczne, w tym o wysokim stopniu skomplikowania postępowania w charakterze organów jak i świadcząc  doradztwo merytoryczne. Kancelaria prowadzi także działalność w zakresie sporządzania opinii sądowych i eksperckich jako biegły z dziedziny księgowość i rachunkowość ze specjalizacją z zakresu rachunkowości, księgowości, ekonomii, analizy finansowej, controllingu oraz finansów i ekonomiki przedsiębiorstw. Z usług Biegłego sądowego Jarosława Kaczmarka korzystają Prokuratury oraz Sądy w licznych postępowaniach gospodarczych, cywilnych, jak i karnych. Przedmiotem działalności Kancelarii jest również bieżąca obsługa przedsiębiorstw: finansowa, podatkowa i księgowa.  Świadczymy wyspecjalizowane usługi na rzecz podmiotów zadłużonych, jak i wierzycieli, znajdując najkorzystniejsze rozwiązania prawne i ekonomiczne, zapewniając kompleksowe wsparcie merytoryczne na każdym etapie działalności gospodarczej.

Kancelaria

Jarosław Kaczmarek

Kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny nr licencji 137

Informacja o postępowaniu restrukturyzacyjnym CAPITEA S.A. (dawniej Getback S.A.)