Przetargi i aktualności


Spółdzielnia Inwalidów Odrodzenie

Syndyk Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” w upadłości z siedzibą w Oleśnie
sprzeda z wolnej ręki składniki majątkowe – nieruchomości

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 10 kwietnia 2023 r. w sprawie o sygn. OP1O/GUp/4/2023., w oparciu o Regulamin z dnia 11 kwietnia 2024 r. w trybie przetargu nieruchomości za łączną cenę nie niższą niż kwota 7.184.200,00 zł netto, słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych 00/100, (w razie obowiązku podatkowego VAT cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień danej płatności).
Sprzedaży łącznej podlegają:

nieruchomości, które zostały oszacowane na łączną kwotę 8.452.000,00 zł netto (w razie obowiązku podatkowego VAT, cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień danej płatności):

– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00009168/0 obejmująca działkę nr 1394, o powierzchni 0,8520 ha
– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00046839/6 obejmująca działkę nr 1395 w udziale wynoszącym 7189/10000 części w tej działce o powierzchni 0,0897 ha
– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00015574/4 obejmująca działkę nr 1396, o powierzchni 0,5843 ha
– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00015574/4 obejmująca działkę nr 1399, o powierzchni 0,0360 ha
– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00048595/7 obejmująca działki nr 1401 i 1402, o powierzchni 0,3209 ha
– nieruchomość zapisana w księdze wieczystej nr OP1L/00048451/6 obejmująca działkę nr 1406 stanowiącą udział w drodze dojazdowej w udziale wnoszącym 5306/10000 części w tej działce, o powierzchni 0,1000 ha

za cenę nie niższą niż 7.184.200,00 zł netto, słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych 00/100 netto, z zastrzeżeniem że w razie obowiązku podatkowego VAT, cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień danej płatności.

Termin składania ofert  –  15.05.2024 r. godz. 15:00

Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży. Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi. Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o przedmiotach i warunkach sprzedaży można uzyskać na stronach www.codexline.com, www.odrodzenie.com oraz pod numerem tel. 531 046 739,  71 322 00 85.

Regulamin sprzedaży

 

 

Obwieszczenie

 Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie o sygn. OP1O/GUp/4/2023., w oparciu o Regulamin z dnia 2 kwietnia 2024 r. w trybie przetargu, ruchomości w postaci: maszyn i urządzeń przeznaczonych do produkcji mebli po cenach nie niższych niż wyszczególnione w załączniku do obwieszczenia. Załącznik i regulamin dostępny jest na stronach codexline.com, odrodzenie.com oraz w siedzibie Spółdzielni.

Termin składania ofert: do dnia 15.04.2024 r. do godziny 15:00.

Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży. Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi. Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży, w tym sposobie składania ofert określa Regulamin z dnia 19.02.2024 r., dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.codexline.com, www.upadlosci24.pl, www.odrodzenie.com. Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać także pod numerem tel. 531 046 739,  71 322 00 85

Regulamin sprzedaży

Wykaz maszyn i urządzeń do produkcji mebli

 

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie o sygn. OP1O/GUp/4/2023., w oparciu o Regulamin z dnia 2 kwietnia 2024 r.. w trybie przetargu, ruchomości w postaci pojazdów:

  • Wózek platformowy z osłoną przednią TYP WAN-13-0201 rok produkcji 1998 za cenę nie niższą niż 8.540,00 zł netto,
  • Wózek platformowy z kabiną TYP WAN 13-0202 rok produkcji 1998 za cenę nie niższą niż 8.540,00 zł netto

Termin składania ofert: do dnia 15.04.2024 r. do godziny 15:00.

Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży. Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi. Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o przedmiocie i warunkach sprzedaży, w tym sposobie składania ofert określa Regulamin z dnia 19.02.2024 r., dostępny w Kancelarii Syndyka i na stronach: www.codexline.com, www.upadlosci24.pl, www.odrodzenie.com. Informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać także pod numerem tel. 531 046 739,  71 322 00 85

Regulamin sprzedaży

Wykaz pojazdów

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie o sygn. OP1O/GUp/4/2023., w oparciu o Regulamin z dnia 2 kwietnia 2024 r. w trybie przetargu:

  • regałów,
  • szafek metalowych,
  • palet,
  • urządzeń,
  • elektronarzędzi,
  • wózków transportowych,
  • płyt meblowych
  • sprzętu komputerowego

po cenach nie niższych niż wyszczególnione w załączniku do obwieszczenia.

Termin składania ofert: do dnia 15.04.2024 r. do godziny 15:00.

Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży. Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi. Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o przedmiotach i warunkach sprzedaży można uzyskać na stronach www.codexline.com, www.odrodzenie.com oraz pod numerem tel. 531 046 739,  71 322 00 85.

Regulamin sprzedaży

Wykaz ruchomości

 

 

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 10 kwietnia 2023 r. w sprawie o sygn. OP1O/GUp/4/2023., w oparciu o Regulamin z dnia 11 kwietnia 2024 r. ruchomości w postaci: surowców do produkcji mebli (m.in. tkaniny meblowe, nici, profile, zszywki, zamki, nóżki, wkręty, śruby, sprężyny, etc).

Cena wywoławcza (minimalna) sprzedaży Przedmiotu sprzedaży to kwota netto nie niższa niż kwota wskazana w załączniku do niniejszego Regulaminu za poszczególną pozycję ruchomości wg załącznika (w razie obowiązku podatkowego VAT, cena netto zostanie powiększona o podatek od towarów i usług VAT wg stawki obowiązującej na dzień danej płatności). Załącznik i regulamin dostępny jest na stronach www.codexline.com, www.odrodzenie.com oraz pod numerem tel. 531 046 739, 71 322 00 85

Termin składania ofert: do dnia 24.04.2024 r. do godziny 15:00.

Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży. Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi. Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o przedmiotach i warunkach sprzedaży można uzyskać na stronach www.codexline.com, www.odrodzenie.com oraz pod numerem tel. 531 046 739, 71 322 00 85.

Regulamin sprzedaży

Wykaz surowców

Obwieszczenie

Syndyk masy upadłości Spółdzielni Inwalidów ”ODRODZENIE” z siedzibą w Oleśnie, ul. Akacjowa 4, 46-300 Olesno, KRS: 0000071856, NIP: 5760000480, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie postanowienia Sędziego-komisarza z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie o sygn. OP1O/GUp/4/2023. ruchomości w postaci gotowych wyrobów po obniżonych cenach wyszczególnionych w załączniku za ceny brutto nie niższe niż wskazane w załączniku. O wyborze nabywcy decyduje kolejność złożenia oferty.

 Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży. Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi. Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

Szczegółowe informacje o przedmiotach i warunkach sprzedaży można uzyskać na stronach www.codexline.com, www.odrodzenie.com oraz pod numerem tel. 531 046 739,  71 322 00 85.