Przetargi i aktualności


Janina Łuszczyńska sygn. akt WR1F/GUp-s/162/2023

Obwieszczenie

Syndyk Masy Upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Janiny Łuszczyńskiej, oferuje do sprzedaży z wolnej ręki na podstawie art. 311 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. WR1F/GUp-s/162/2023, w oparciu o Regulamin z dnia 18 stycznia 2024 r. w trybie przetargu:
– Odkurzacz bezprzewodowy Sogo SS-16165 za kwotę 865,00 zł (osiemset sześćdziesiąt pięć złotych);
– Robot kuchenny Sogo Easy Cook BAT-SS-14555 1500 W za kwotę 299,00 zł (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych);
– Żelazko SOGO SS-6455-B za kwotę 159,00 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć złotych).

Termin składania ofert: do dnia 12.02.2024 r. do godziny 15:00.
Syndyk Masy Upadłości oświadcza, że nie odpowiada za stan prawny i fizyczny Przedmiotu sprzedaży. Rękojmia za wady Przedmiotu sprzedaży jest wyłączona oraz przedmiot sprzedaży nie podlega gwarancji ani zwrotowi. Obwieszczenia i informacje o sprzedaży oraz zaproszenia do składania ofert nie stanowią ofert sprzedaży w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.
Szczegółowe informacje o przedmiotach i warunkach sprzedaży można uzyskać na stronach www.codexline.com, www.upadlosci24.pl oraz pod numerem tel.  71 322 00 85.

Regulamin sprzedaży