Inne


PEON Usługi Remontowe Ryszard Goździkowski sygn. akt WR1F/GR/13/2022

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 13 grudnia 2022 r. wydanym w sprawie o otwarcie postępowania układowego dłużnika, którym jest Ryszard Goździkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PEON USŁUGI REMONTOWE RYSZARD GOŹDZIKOWSKI prowadzonej pod sygn. akt WR1F/GR/13/2022, postanowił:
na podstawie art. 268 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne zabezpieczyć majątek dłużnika, którym jest Ryszard Goździkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PEON USŁUGI REMONTOWE RYSZARD GOŹDZIKOWSKI, przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, którego funkcję będzie pełnić: Jarosław Piotr Kaczmarek (numer licencji 137).
KRZ – Krajowy Rejestr Zadłużonych
Data obwieszczenia: 13.12.2022, Numer obwieszczenia: 20221213/00076