Restrukturyzacje


Hubert Mincer sygn. akt V GRp 2/22

Postępowanie o zmianę układu
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, Sekcja  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem  z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie o sygn. akt V GReu 4/22,  otworzył postępowanie o zmianę układu wobec dłużnika  Huberta Mincera.
Jako nadzorcę sądowego wyznaczono Jarosława Kaczmarka  (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137).
Podstawę  jurysdykcji wyłącznej sądów polskich jest art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2015/848  z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte przyśpieszone postępowanie układowe ma  charakter główny.  Postępowanie o zmianę układu jest prowadzone pod sygn. akt  V GRp 2/22.
Wierzycielowi, który miał prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu oraz dłużnikowi, w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia  postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze  Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu.
Dane kontaktowe nadzorcy sądowego: Doradca Restrukturyzacyjny Jarosław Kaczmarek, ul. ks. Norberta Bonczyka 6/2,  51-138 Wrocław, e-mail: kancelaria@codexline.com,  tel. +48 71 322 00 85.
(MSiG Numer 161/2022 (6560) z 22 sierpnia 2022 r., Pozycja 43788)