Inne


Hotel Antonio Conference sp. z o.o. sygn. akt V GU 20/21

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego 
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, obwieszcza, że  postanowieniem z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie o sygnaturze akt V GU 20/21, zabezpieczono majątek dłużnika HOTEL  ANTONIO CONFERENCE sp. z o.o. w Skarbimierzu-Osiedlu  (nr KRS 0000541584, NIP 7532436090, REGON 360780424)  przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego  w osobie Jarosława Kaczmarka (nr licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 137).
(MSiG Numer 35/2021 (6180) z 22 lutego 2021 r., Pozycja 12630)