Restrukturyzacje


Barbara Mincer sygn. akt V GRp 1/22

Postępowanie o zmianę układu
Sąd Rejonowy w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem  z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie o sygn. akt V GReu 3/22,  otworzył postępowanie o zmianę układu wobec dłużnika  Barbary Mincer.
Na nadzorcę sądowego wyznaczono Jarosława Kaczmarka  (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 137).
Podstawę jurysdykcji wyłącznej sądów polskich jest art. 3  ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  Nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, a otwarte przyśpieszone postępowanie  układowe ma charakter główny.
Postępowanie o zmianę układu jest prowadzone pod sygn. akt  V GRp 1/22.
Wierzycielowi, który miał prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu oraz dłużnikowi,  w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia  w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia  postępowania znajdowały się za granicą – w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia w Monitorze  Sądowym i Gospodarczym, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania o zmianę układu.
Dane kontaktowe nadzorcy sądowego: Doradca Restrukturyzacyjny Jarosław Kaczmarek, ul. ks. Norberta Bonczyka 6/2,  51-138 Wrocław, e-mail: kancelaria@codexline.com,  tel. +48 71 322 00 85.
(MSiG Numer 161/2022 (6560) z 22 sierpnia 2022 r., Pozycja 43787)